+385 99 508 58 79


1 EUR = 7,53450 HRK   |   info@kreagume.com
 
KreaGume - Najveći izbor guma
0

Naše usluge

Naše usluge

KONTROLA GUMA
Gume su jedini dio vozila koji je u stalnom kontaktu sa putem. Stanje u kome se nalaze gume značajno utiče na vašu bezbjednost. Neispravne gume umanjuju performanse vašeg vozila, smanjuju efikasnost kočenja, upravljanja, ubrzanja i udobnost vožnje. Zato je neophodno da se brinete o vašim gumama i povremeno kontrolirate njihovu ispravnost.

BALANSIRANJE 
Balansiranje je postupak kojim se uravnotežuju mase kotača na različitim stranama iste osovine dodavanjem olovnih utega na felgu. Na kotač kao i na svako drugo tijelo, prilikom obrtanja oko neke osi deluje centrifugalna sila. Ukoliko nije uravnoteženo (masa tijela nije ista sa svake strane osi) javlja se debalans koji uzrokuje podrhtavanjem volana, već pri brzinama većim od 70 km/h, ili podrhtavanjem cijelog vozila.

Guma se pri balansiranju uravotežuje olovom, pločicama ili bušenjem. Najbolje je izvršiti balansiranje sva četiri kotača zato što automobil može trest i ako su prednji kotači balansirani, a zadnji nisu. Debalans zadnjih kotača se može prenositi i osetiti čak i na volanu ili na cijelom vozilu.

Ako se balansiranje ne napravi na vrijeme gume se troše brže i neravnomjernije, stradaju ležajevi, amortizeri i druge komponente sistema oslanjanja. Svaki put kada se gume montiraju na kotač i kad se ponovo stavljaju nakon popravke moraju se balansirati.

Ako je guma ili felga kriva, javit će se podrhtavanje na nekim brzinama, ali prije ili poslije tih brzina nestaje. Na primer, između 80-90, 100-110 ili 130-140km/h, ili na malim brzinama gde vozilo ne “trese”, ali se javlja takozvano ljuljanje volana. To se može izbeći samo stavljanjem jedne ili više novih guma, a ako je felga kriva—njenom zamjenom ili ispravljanjem.

U balansiranju se koristi više vrsta olova zbog različitosti felgi, tj. njihovih osi. Olovo koje ne odgovara felgi lako otpada sa nje, a onda predstavlja opasnost, pa se preporučuje prije svega onima koji balansiraju da o tome vode računa.

Balansiranje i (geometrija)CENTRIRANJE TRAPA u osnovi su operacije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka osim u vrlo ekstremnim slučajevima (oštećenje poluosovine, homokinetičkog zgloba, i sl.).


ROTACIJA GUMA
Rotacija guma je premještanje guma s jednog na drugi kotač s namjerom da se postigne ravnomjerno trošenje guma. Rotaciju je potrebno izvršiti zbog nejednakog trošenja guma na različitim pozicijama na vozilu.

Raspodjela mase na prednjoj i zadnjoj osovini je kod svih vozila različita, što dovodi do neravnomjernog trošenja guma. Kod vozila sa zadnjom vučom raspodjela masa je približno 50:50. Kod vozila s prednjom vučom diferencijal se nalazi naprijed i prednja osovina je više opterećena, tako da je raspodjela mase oko 60:40 u korist prednje osovine. To znači da se prednje gume brže troše jer trpe skoro dva puta veće opterećenje od zadnjih, posebno ako se uzme u obzir da prednje gume podnose dodatno naprezanje prilikom kočenja. Zato se kod vozila s prednjom vučom rotacija guma mora izvršiti češće.

Zbog nejednake dubine šare prednjih u odnosu na zadnje gume, lošije je kočenje i upravljivost, posebno na mokrom putu. Ako ne rotirate gume na vrijeme, moraćete da mjenjate obe prednje gume odjednom tako da ćete sve vrijeme imati gume s različitom dubinom šare.


GEOMETRIJA(centriranje)KOTAČA
Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova kotača tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu.

Geometrija vozila međutim nekada može biti narušena, sto prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume.

Naime, neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa.

Nekad je potrebno centriranje “prednjeg trapa” a nekada sva četiri kotača. To zavisi od konkretne situacije i od tipa automobila. Važno je napomenuti da se reglaža trapa mora izvršiti u skladu sa proizvođačkom specifikacijom vozila.